Budget

Här kommer vårat budgetförslag för år 2019.

Rättsväsendet kommer vi i våran budget att satsa 50 mdkr och det är 2.8 mdkr mer än vad regeringen har i sin budget. För att får fler poliser på landsbygden och förkorta förhandlingsärendena i domstol.

I våran budget satsar vi 3 mdkr mer än vad regeringen gör på internationell samverkan för att kunna köpa in flygplan och helikoptrar vid kris situationer tillsammans med de övriga länderna i norden.

Hälso och sjukvård kommer vi satsa 80 mdkr under året. Målet är att under de kommande åren ska det finnas minst en vårdcentral i varje kommun som har öppet dygnet runt som landstinget fogar över. För att avlasta akuten vid lindrigare behov.

Sjukdom och funktionsnedsättning kommer vi satsa 100 mdkr och en stor del av dessa pengar ska gå till personlig assistans inom LSS.

Sen kommer vi att satsa på ett nytt statligt bidrag till kommunerna som göra att varje kommun får 200 mkr. Den här satsningen kommer att kosta staten 58 mdkr.

Pengarna ska användas till att skapa balans i kommunernas ekonomi. Vi kommer även göra en stor satsning under 2019 och de kommande åren för att snabba på att få bort statens skatteskuld. Så Sverige blir ett av de få länderna i världen som inte har någon skatteskuld. Under 2019 vill vi att Sverige betalar 55 mdkr, det är mer en fördubbling av regeringens budget.

Våran budget har ett överskott på 7 mdkr mer än regeringens budget.


Här kan du läsa våran budget 2019